Bostadsansökan

Klicka här eller på länken nedan för att göra din bostadsansökan hos oss!
Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i. Om något fält missats att fyllas i så kommer det stå med röd text. När du har fyllt i alla fält i ansökan och tryckt på skicka kommer dina uppgifter att visas på sidan. 

För att se våra områden klicka här.

Observera, för att stå kvar i vår bostadskö, förnya ansökan minst varannan månad genom att fylla i formuläret till höger.

Personuppgiftslagen Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av STENAB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

STENAB kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga eller fel har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Mot bakgrund av den information som STENAB nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att STENAB får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan.