FELANMÄLAN

För snabbast service gör din felanmälan genom att gå in via boendeportalen. Har du inte tillgång till boendeportalen kan du klicka här.

Felanmälan akut ring (måndag - fredag 08.00 – 12.00).

Övrig tid sker felanmälan av akut karaktär direkt till vårt vaktbolag Q Security AB  som finns till hands alla dagar efter kontorstid samt lördag, söndag och helgdagar. Kontakt med Q Security AB skall ske enbart i rena katastrofsituationer där felanmälan ej kan vänta till nästkommande vardag. Missbruk av Q Security AB debiteras den som utnyttjat tjänsten.

FELANMÄLAN (08.00-12.00) STENAB tel 0522-394 80

FELANMÄLAN (övrig tid, akuta ärenden)  Q Security AB (Rapid Larmcentral) tel 08 - 564 215 76

UTELÅST? Q Security AB (faktureras i efterhand) tel 08 - 564 215 76

Den som anlitar denna service får betala kostnaden, för närvarande 1200 kr. Kostnaden faktureras i efterhand av hyresvärden.

Observera att INGA beställningar/felanmälningar får göras direkt av hyresgästen till någon firma. Dessa kostnader betalas ej av STENAB.

Klicka här för att göra en felanmälan till STENAB.