FELANMÄLAN

För snabbast service gör din felanmälan genom att klicka här eller att gå in via boendeportalen.

Felanmälan akut ring (måndag - fredag 08.00 – 12.00).

Övrig tid sker felanmälan av akut karaktär direkt till vårt vaktbolag Avarn Security AB  som finns till hands alla dagar efter kontorstid samt lördag, söndag och helgdagar. Kontakt med Avarn Security AB skall ske enbart i rena katastrofsituationer där felanmälan ej kan vänta till nästkommande vardag. Missbruk av Avarn Security AB debiteras den som utnyttjat tjänsten.

FELANMÄLAN (08.00-12.00) STENAB tel 0522-394 80

FELANMÄLAN (övrig tid, akuta ärenden)  Avarn Security AB tel 0522-194 94

UTELÅST? Avarn Security AB (faktureras i efterhand) tel 0522-194 94

Den som anlitar denna service får betala kostnaden, för närvarande 750kr. Kostnaden faktureras i efterhand av hyresvärden.

Observera att INGA beställningar/felanmälningar får göras direkt av hyresgästen till någon firma. Dessa kostnader betalas ej av STENAB.

Klicka här för att göra en felanmälan till STENAB.