Trygghetsjouren

Varje hyresgäst har rätt att känna trygghet och trivsel i sitt boende. Som ett led i STENABs arbete har vi infört en trygghetsjour för alla boende. Denna jour skall finnas till hands då vårt kontor har stängt. Detta för att Ni alltid skall ha någon att vända Er till om störningsproblem uppstår.

Hyreslagen föreskriver att "sundhet, ordning och skick" skall råda i fastigheten.Det är man som hyresgäst skyldig att beakta. Som exempel på störning kan nämnas hög musik, skadegörelse, oväsen, onormalt buller, gap och skrik etc. Vi överlåter till varje hyresgäst att utifrån sitt eget goda omdöme avgöra om det är befogat att ringa störningsjouren.

Vår trygghetsjour upprätthålls av Q Security AB 

Telefon: 08 - 564 215 76 (Rapid Larmcentral svarar)

Efter Din kontakt med trygghetsjouren åker dessa omgående ut till det aktuella störningen. Vid behov kontaktas polisen. STENAB kommer sedan att vidta erforderliga åtgärder mot de hyresgäster som stör sin grannar, bl a med personliga besök, varningsbrev och eventuell uppsägning och avhysning från lägenheten.

Vid konstaterad störning kommer vi att ta ut en avgift på 1500 kr av den störande som ersättning för våra kostnader för utryckningen.