TIMMER, TEGEL, PINNAR Å ULL

Bohus-Norra Älvsborgs Byggmästareförening och 100 års byggande i Västsverige.

Författare: Lennart Carlsson & Ulf G Eriksson

Pris enstaka exemplar 300 kr vid avhämtning på vårt kontor; STENAB, Junogatan 7D Uddevalla.

Önskas mer än 10 st, kontakta oss för offert.

 

Förord:

2013 är det hundra år sedan Uddevalla Byggmästareförening bildades, med tiden en del av Bohus-Norra Älvsborgs Byggmästareförening. Vi har alltså skäl att tala om ett förestående hundraårsjubileum, även om föreningens operativa verksamhet 2000 överläts på Sveriges Byggindustrier.

För några år sedan beslöt styrelsen att på något sätt dokumentera föreningens historia och de många profiler som präglat byggbranschen i vårt verksamhetsområde. Man kan väl säga att vi närmar oss tolvslaget, så vi bestämde oss för en bok, medan det ännu går att finna personer som med egna berättelser kan beskriva vad som varit.

Många kolleger har lämnat oss men genom barn, barnbarn, anställda och medarbetare har vi ändå lyckats beskriva händelseförloppet ganska utförligt. Till vår hjälp har vi haft journalisterna och författarna Lennart Carlsson och Ulf G. Eriksson som grävt i arkiven och letat upp intervjuobjekt.

Tidigare anställda i verksamheten, Rolf Berg, Lennart Johansson, Gunnar Eriksson, och BI:s man Lars-Eric Sellberg har bidragit med information. Lars-Eric har dessutom med sin kamera tagit en stor del av bokens fina foton.

Vi hoppas att läsarna ska finna innehållet intressant, inte minst de som är släkt eller bekanta med någon av alla dem som boken handlar om.

Bohus-Norra Älvsborgs Byggmästareförening

Ingvar Lindsta, ordf       Torbjörn Lidvall v ordf