UTFLYTTNING

 

UPPSÄGNING

Vid avflyttning måste kontraktet alltid sägas upp skriftligt. Gör det i god tid – du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Uppsägningstiden står angiven i kontraktet, observera att den månad lägenheten sägs upp inte räknas in i uppsägningstiden. Uppsägningstiden för hyreslägenhet är tre månader och börjar gälla från nästkommande månadsskifte. Det betyder att om du till exempel säger upp lägenheten 7 januari börjar uppsägningstiden att räknas från 1 februari.

AVFLYTTNINGBESIKTNING

När en lägenhets sägs upp förbesiktigar vi den ganska omgående. Denna besiktning görs gärna tillsammans med dig som hyresgäst för att stämma av lägenhetens skick. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten som dörrar, hatthyllor, brandvarnare, gardinbeslag osv måste finnas i lägenheter vid besiktningen. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst.Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

 

FLYTTSTÄDNING

Efter att din lägenhet är tömt för möbler måste den flyttstädas. Vi rekommendera att detta planeras väl då vi av erfarenhet vet att flyttstädning tar mycket tid. Skulle du ha ont om tid går det bra att anlita en städfirma. Tänk då på att även om du har anlitat hjälp till flyttstädningen, så är det du som hyresgäst som ändå är ansvarig för att städningen är väl utfört. Städningen ska godkännas av oss innan du lämnar tillbaka alla dina nycklar. Vi kommer skicka ut en checklista i samband med att vi bekräftar din uppsägning. 

 

NYCKLAR

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Har du beställt extra nycklar ska även de lämnas tillbaka. 

Om inte samtliga nycklar lämnas in, eller om det saknas originalnycklar, behöver vi byta låscylinder. Det är du som flyttar som betalar för ny låscylinder. Att byta låscylinder kan kosta mycket, därför rekommenderar vi att ni ser över era nycklar innan utflyttningen.

 

ADRESSÄNDRING 

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift. För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid före flytten.

FLYTT AV EL OCH TELEFON

Kontakta Uddevalla Energi 0522-580800 minst 30 dagar före din avflyttning och säg upp ditt elabonnemang. 

Du måste anmäla flytt av ditt telefon- och internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer av telefon och internet för mer information.