INFLYTTNING


Välkommen till din nya bostad! Vi hoppas du skall trivas hos oss. 

NYCKLAR

Vid inflyttningen får du tre originalnycklar till lägenheten, och ibland även andra extra nycklar till tvättbokning, garage mm. Nycklarna skall hämtas på STENABs kontor på Junogatan 7D. Där skriver du under en nyckelkvittens på hur många nycklar du har mottagit. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna. Om du skulle bli utelåst, så hör du på dagtid av dig till STENAB , och kvällar och helger till Rapid Larmcentral som meddelar Q Security AB, som öppnar mot avgift. 

BESIKTNING

Lägenheten ska vara hel och ordentligt städad när du flyttar in. Avflyttningsbesiktning sker alltid innan inflyttningsdatum. Då noterar vi eventuella skador och anmärkningar. Det kan ändå finnas brister som upptäcks i efterhand. Har du synpunkter på lägenheten är det viktigt att du tar upp det med felanmälan direkt, så att problemet kan lösas skyndsamt.

Avflyttande hyresgäst lämnar alla nycklar till STENABS kontor. Vi gör en städbesiktning när utflyttningen har skett. 

ADRESSÄNDRING 

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift. För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid före flytten.

FLYTT AV EL OCH TELEFON

När du flyttar in så fyller du i en inflyttningsanmälan i samband med kontraktskrivningen till Uddevalla Energi som vi skickar in angående elnät. Om du vill ha annan elleverantör, så kontaktar du dem du vill ansluta dig till. 

Du måste anmäla flytt av ditt telefon- och internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer av telefon och internet för mer information.

HEMFÖRSÄKRING

Vår fastighetsförsäkring täcker inte dina personliga ägodelar (lösöre). Därför uppmanar vi våra hyresgäster att teckna hemförsäkring för skador som rör den egna egendomen. Det är viktigt att teckna försäkring så att den gäller från första inflyttningsdag. Vi betalar inte ut ersättning om hyresgästen exempelvis förlorar saker vid brand eller en översvämning i förråd och källare. 

BRANDSÄKERHET

Vid brand larma 112.

Stäng lägenhetsdörren efter dig om det brinner i din lägenhet, varna grannar. Använd inte hissen och spring aldrig ut i ett rökfyllt trapphus om det brinner hos grannen. Om du hör en grannes brandvarnare tjuta, gå och säkerställ om det brinner eller är falskt alarm. En brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Om det saknas i din bostad, gör en felanmälan. Våra brandvarnare har ett batteri med en lång livslängd, felanmäl om din brandvarnare slutar fungera, så kommer vi och byter den. Testa brandvarnaren då och då och hör av dig till oss om den inte fungerar.